Doug Shewmaker

From IAGSDCWiki

Douglas W Shewmaker
3 Feb 1965 - 6 Aug 1996
Rosetown Ramblers Memorial Panel 2UL